Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
772
CRONOLOGIA
1015-1038
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
capitell adosat
MIDES
ALÇADA (CM)
26 x 62 x 48 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26 x 62 x 48 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra sorrenca de Domeny/Taialà.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gran capitell adosat amb motius vegetals en forma de flor o d'estrella emmarcades dins de cercles els quals estan units per formes geomètriques. També, a la part superior dreta, s'hi distingeix el relleu d'una cara.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.
NOTES I OBSERVACIONS
Peça embolicada i amb una etiqueta siglada amb el número 9 escrit en gran i de color negre, a més a més d'altres dades d'interès.