Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
739
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
capitell
MIDES
ALÇADA (CM)
25 x 22'5 x 22'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
25 x 22'5 x 22'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capitell molt degradat. Té forma més o menys cònica, i pel que es pot apreciar podria ser d'estil corinti, però no queda cap fulla d'acant. A la part superior del capitell si poden veure les restes d'alguna voluta, i motius vegetals. Les parts posteriors estàn totalment trencades.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
A la part superior hi ha en negreta i petit l'antiga numeració: R-35.