Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
741
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
capitell
MIDES
ALÇADA (CM)
23'5 x 19 x 25 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
23'5 x 19 x 25 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capitell de forma quadrada arrodonit a la part davantera i que està decorat amb amb un relleu esculpit en forma de creu grega dins una circumferència també esculpida.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Siglat anteriorment amb el número 47 escrit en gran i de color vermell a darrera