Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
733
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
capitell
MIDES
ALÇADA (CM)
28'5 x 23'5 x 41 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
28'5 x 23'5 x 41 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capitell adosat per la part posterior i per un dels laterals. La part davantera i el lateral esquerra encara que molt degradat si pot observar un animal que podria ser un animal fantàstic, un griu, ja que té una cua acabada en forma de triangle que així ho fa pensar. A la part inferior es distingeix també un motiu vegetal.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS