Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
352
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
135 x 269 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
135 x 269 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Es tracta d'una capa pluvial vermella de ras de seda llisa en la que s'hi ha brodat amb fil d'or grans motius vegetals que recorden les fulles de trèbol. L'ornamentació principal de la capa es concentra en l'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats i brocats. Per marcar aquestes dues zones principals, una sanefa o galó, amb un motiu vegetal brodat de color verd els emmarca. L'escapulari, tot ell decorat amb una mostra brodada a rombes descata per tres motius iconogràfics principals. En els rombes centrals hi ha brocat el Crismó, mentre que a banda i banda i també dins els rombes dos sants nimbats, ricament brocats en relleu que porten una espiga vegetal a la mà. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa o galó a la que li ha afegit un sarrell de color daurat. El capelló va subjecte a la capa a través de quatre botons aglanats de color vermell-granate que s'aguanten amb uns grans traus de corda daurat. El motiu principal del capelló és una gran estrella de vuit puntes dins de la qual hi ha brocat un gran escut de bisbe: barret i "polaines" de color verd que pengen a banda i banda. A dins i al costat dret una mitra i a l'esquerra un bàcul. Al mig una filactèlia amb l'inscripció: "Charita Mea Cum Omni Bus Vobis" i l'escut-rombe quatripartit: dos quarterons de fons de color blau, un amb una casa i una estrella i l'altre amb el motiu d'una cabra. Els dos quarterons restants, presenten les quatre barres de fons, un amb un creu i l'altra un sol que té dibuixades la cara i els ulls. El forro de la capa és de color vermell. La capa només conserva una de les dues peces de tancament ornamentada amb el mateix galó que la resta. A la part del coll s'hi ha cosit roba blanca amb punta per a protegir la decoració en el seu ús. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, a la part d'abaix.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS