Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial del tern de Ginesta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
499
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
124 x 250 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
124 x 250 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó, fils d'or i plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pontifical amb forma de mitja circumferència. Tota adornada amb motius florals i llaços fets amb brocat d'or sobre fons de plata. L'escut o capelló és del mateix teixit vorejat per un serrell d'or que alterna amb uns penjolls de fusta recoberts de fil d'or i va subjecte a la capa per tres botons aglanats . Els galons són d'or amb motius geomètrics. El fermall de la peça de tancament és posterior (s. XIX) de plata daurada i porten el nom de Jesús i Maria. Té entrefolre de lli. Duu cosida roba blanca a la part del coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
La capa ha estat repuntada amb cotó i a màquina.
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força ben conservada, però amb desfilaments a la part del coll. Caldria guardar-la de manera més apropidada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS