Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
423
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
125,5 x 275 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
125,5 x 275 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil de seda daurat, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 maniples, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pluvial de ras de seda de color morat. L'ornamentació principal de la capa es concentra en l'escapulari i el capelló, ambdós brodats amb ornamentació de mostra simètrica amb un disseny de grans florons. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes una tira o galó de passamaneria daurada, el mateix que també emmarca el capelló. La capa conserva peça de tancament amb gafets metàl·lics per a ser cordada. Escrit amb bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Molt desgastada la roba i de fet s'hi veuen més d'un cosit, com afegits.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS