Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
546
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
18,5 x 282 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
18,5 x 282 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or i plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Capa pluvial de seda de color morat sobre la qual s'hi ha brodat amb fils d'or i de plata uns grans motius vegetals: brancatges simètrics que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que sorgeix com d'un gerro que ocupa la part central de la capa. L'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats, i de fet tota la capa està envoltada per una franja o galó brodat de fils daurats, amb una sanefa de mostra de garlanda floral o entrallaçat. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa o galó que acaba amb un serrell de color daurat. Va subjecte a la capa a través de quatre botons aglanats que s'aguanten amb uns traus de corda daurat. El motiu principal del capelló és de nou un gros floro. La capa conserva la peça de tancament amb els corresponents gafets metàl·lics. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que és de color lila. Sota el capelló s'hi pot llegir dins garlanda lobulada i brodada en beig la següent inscripció: MICHAEL MOLERO, TOLETANUS.FECIT. TOLETI. ANNO 1774
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
veure descripció
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria guardar-la correctement.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS