Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
536
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
21,5 x 266,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
21,5 x 266,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i plata, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial, 2 capes pluvials, 1casulla , 2 bosses de corporals i 2 estoles. Capa pluvial de seda de color gris platejat sobre la qual s'hi ha brodat amb fils d'or, plata i de seda policromats (vermell, verd, marró) uns grans motius vegetals: brancatges que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que neix com d'un gerro i que ocupa la part central de la capa. L'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats, i de fet tota la capa, estant envoltats per una franja de estreta de fil daurat, a la manera d'un galó. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa o galó però acabat amb un serrell de color daurat. Va subjecte a la capa a través de quatre botons aglanats que s'aguanten amb uns traus de corda daurat. El motiu principal del capelló és un escut de bisbe també envoltat per els brancatges brocats barrocs. L'escut, el forma un capell amb les típiques borles laterals de color verd, les quals emmarquen l'escut propiament dit: sobre un fons daurat s'hi representen dos lleons amb el cap girat i la llengua a fora; a sobre una creu de color salmó. La capa només conserva la peça de tancament amb els corresponents gafets metàl·lics. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que és de color granate i també té mostra de florons vegetals. Sota el capelló s'hi pot llegir dins garlanda lobulada i brodada en verd la següent inscripció: MICHAEL MOLERO, TOLETA NUS.FECIT. TOLETI. ANNO 1774.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS