Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
482
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
130 x 282 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
130 x 282 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
vellut, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 casulles, 3 capes pluvials i 2 estoles (veure fitxes associades). Capa pluvial de vellut negre i blau fosc. Només la roba de l'escut és de color negre, la resta de la capa el vellut és de color blavós. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurada i de sanefa geomètrica ( en ziga-zaga) el mateix que també emmarca el capelló. El capelló està cosit a la capa per la part superior i queda tot ell emmarcat per un curt serrell daurat. Tota la passamaneria de la peça ha perdut tonalitat, com bruta. La capa conserva la peça de tancament per ser cordada amb uns gafets metàl·lics. Duu cosida roba blanca a la part del coll. El núm. de l'IEC hi consta dues vegades, amb bolígraf i sobre base de "típex", en el forro que és de color marró.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Està molt gastada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Seguint la numeració de IEC del 0480 al 0486, són peces d'un mateix tern, tal i com he marcat a l'apartat de fitxes associades, però caldrà revisar-ho. En concret aquesta capa i la núm. 0483 no em semblen d'aquest conjunt.