Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2385
CRONOLOGIA
Inicis s.XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
141x186
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
141x186
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit i cosit, fosa
MATERIALS UTILITZATS
Teixit i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa vermella. Decoració al voltant del trau central amb un ample fris daurat de motius vegetals. La tanca metàl·lica es forma de dues creus de filigrana.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS