Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
488
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
122 x 274 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
122 x 274 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
vellut, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 capes pluvials i 2 estoles (veure fitxes associades). Capa pluvial de vellut granate. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurada i de sanefa geomètrica (en ziga-zaga) el mateix que també emmarca el capelló. El capelló està cosit a la capa per la part superior i queda tot ell emmarcat per un curt serrell daurat. Tota la passamaneria de la peça ha perdut tonalitat, com bruta. La capa conserva les peces de tancament per ser cordada. Duu cosida roba blanca a la part del coll. El núm. de l'IEC escrt, en el forro que és de color rosat-vermell i de roba com plastificada. La peça està feta de molts afegits i el vellut de l'escapulari sembla més nou que el de la resta de la capa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Vellut desgastat i tacat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS