Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
587
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
126,5 x 273 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
126,5 x 273 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 8 casulles, 4 estoles, 2 collarins, 2 dalmàtiques i 1 capa pluvial (veure fitxes associades). Capa pluvial de ras de seda verda amb mostra de trama floro-vegetal. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurat amb mostra floral, el mateix que també emmarca el capelló (que a més té tira de color verd). El capelló està cosit a la capa per la part superior. La capa conserva la peça de tancament per ser cordada amb uns gafets metàl·lics cosits a l'altra banda, per poder ser cordada. Escrit amb bolígraf el número de IEC al forro, que és on de sarja de color verdós. Duu cosida roba blanca a la part del coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS