Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
633
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
128,5 x 265 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
128,5 x 265 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils de plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part del conjunt format per: 1 casulla, 1 cobrecalze i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pluvial de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó de passamaneria daurat i de mostra geomètrica. El capelló, també emmarcat pel mateix sgaló a la que se li ha afegit un serrell de color daurat. El capelló està en aquest cas cosit a la capa, per la banda de l'escapulari i no té cap mena d'ornamentació en el seu interior. El forro és de color groc. La capa conserva les dues peces de tancament (amb gafets metàl·lics) ornamentades amb el mateix galó. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però està tacada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS