Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa de confrare?

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1208
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Capa
MIDES
ALÇADA (CM)
146x330
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
146x330
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa negre amb vora frontal vermella, té una tanca daurada al coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Etiquela "JP" i "Jaulent. C/Cucurulla, 5. Barcelona"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Sastreria Jaulent (Barcelona)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Molt arnada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS