Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1360
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Capa
MIDES
ALÇADA (CM)
212x154
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
212x154
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Cosit
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa morada. L’hàbit coral de canonge d’hivern estava format per sotana, hàbit morat (Divendres Sant amb cua) i valona morada amb pell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«EJ»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS