Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobres

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1397
CRONOLOGIA
1940
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Canelobres
MIDES
ALÇADA (CM)
47,5 x 16cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
47,5 x 16cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Canelobres amb pocs motius ornamentals i amb base de tres peus.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Altar S. Esteban 1940. F. Canadell
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
F. Canadell
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Orígen: altar de San Esteban
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
4
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS