Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobres

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1402
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Canelobres
MIDES
ALÇADA (CM)
54 x 13cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
54 x 13cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Canelobres meticulosament decorats, amb base de tres façanes i tres peus, cadascuna decorada amb el rostre d'una figura humana. Els peus també amb motius ornamentals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Neteja amb producte per plata (Març 2021)
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
6
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS