Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1412
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Canelobre
MIDES
ALÇADA (CM)
125,5 x 40cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
125,5 x 40cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Canelobre gran de tres peus amb 3 decoracions en espiral en el tronc
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Propietat privada d'un canonge
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS