Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2466
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Canelobre
MIDES
ALÇADA (CM)
48
LLARGADA (CM)
17
AMPLADA (CM)
48
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Canelobre de metall format per un tub central i tres estructures circulars amb motllures. La base circular és més gran que la superior on hi vessa la cera. La del que es trpba al mig té motllures simètriques que creen una forma ovalada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
1
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Metall desgastat i amb restes de cera.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS