Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cancell

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1256
CRONOLOGIA
s.XI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Cancell
MIDES
ALÇADA (CM)
8,3x19x12,1
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
8,3x19x12,1
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de cancell on hi figura una mà aguantant-se en el camp orlejat de roleus
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Cancell romànic del s.XI
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Sureda 2008: Els precedents de la Catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (ss. I aC - XIV dC), Tesis Doctoral inèdita (Universitat de Girona), fig. 122.
NOTES I OBSERVACIONS