Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canalobre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
310
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
canelobre
MIDES
ALÇADA (CM)
63
LLARGADA (CM)
24,5
AMPLADA (CM)
63
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, clavat
MATERIALS UTILITZATS
llautó, metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Canalobre amb motius quatrilobulars. Als quatre costats de la base hi ha la representació del tetramorfos.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS