Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze de Mn. F. Gallart

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1029
CRONOLOGIA
25/12/1944
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Calze
MIDES
ALÇADA (CM)
17,6
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
17,6
DIÀMETRE (CM)
12
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa, repujat, grabat.
MATERIALS UTILITZATS
Metall (a especificar)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze de color daurat. Base gran i estable amb inscripció a la part superior: "El 2º grupo del Rgto. 122 de Artiª al Rvdo F. Gallart con sincero afecto - Palau Sabardera, 25-12-1944." així com una creu "patada" amb el centre sobresortint i inscrita en una anella. Un con truncat fa de peu, amb una anella decorada a la part alta (decoració de ziga-zaga horitzontal); un sobresortint fa de partició i deixa una altra anella igualment decorada a sobre seu. Aquesta última fa de base a la copa, que és tota llisa amb un canvi de to al voltant de la part superior o llavi.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Si, a sota. Veure descripció.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
desconegut
ESCOLA TALLER
desconegut
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo, tot i que brut
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS