Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze d’argent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
95
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
26,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26,5 cm
DIÀMETRE (CM)
14,5 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, gravat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze de peu esfèric amb la base motllurada i un nus abalaustrat. La superfície bombada del peu té una decoració emmotllada i repussada en la que sobresurten tres conjunts dobles de caps d'angelets, entre els quals hi ha decoració floro-vegetal, al mig de la qual sobresurten medallons que mostren els símbols de la Passió de Crist: gall, drap de la Verònica i eines de la passió. El nus és de forma abalaustrada i profusament decorat amb motius floro-vegetals, que continuen omplint tota la superfície del calze fins a la sotacopa on entre els motius vegetals s'hi repeteixen els símbols de la Passió: daus, martell i tenalles, llances, etc. La copa és llisa i de color daurat, a diferència de la resta del calze que és argentat. A dins la copa paper on ho figura escrit el núm. IEC 8393. A la base gravat en lletra petita: "BAHI F. PUIG".
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
"Bahi F. Puig" a sota la base.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS