Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
983
CRONOLOGIA
1972
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
18,2 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
18,2 cm
DIÀMETRE (CM)
11,9 cm (base)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, fosa, daurat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
argent, ivori
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze d'argent sobredaurat amb el nus d'ivori. La copa, semiesfèrica, presenta un acabat exterior llis sembrat d'estel de 5 puntes, cisellats. El nus té forma bicònica, més allargada en el con superior. El peu té forma troncopiramidal invertida, amb quatre cares separades a les arestes per motllures dobles. En dues cares hi ha cisellada una espiga i en les altres dues raïms i fulles de parra. La base, plana i circular, mostra cisellats els símbols dels quatre evangelistes i compta amb una vora formada per una senzilla motllura cóncava.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Sota la base: Per a que cada vegada que celebri, es recordi dels seus nebots i fiola que l'estimen. Andreu, Matilde i Caterina. Canonge Ardiaca de Girona 25-3-72
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Segurament donació del propietari, el canonge ardiaca el 1972 (Mn. Taberner o el seu antecessor)
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS