Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

calze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
984
CRONOLOGIA
2000
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
19 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
19 cm
DIÀMETRE (CM)
13,7 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
martellejat, fosa
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze d'argent que presenta un acabat exterior martellejat. La seva meitat superior té forma troncocònica invertida i connexta directament amb el cos, de forma globular, gairebé esfèrica. El peu és troncocònic molt aplanat, amb una vora no gaire ampla. Sota la base hi ha una inscripció i un motiu cisellats. El calze té dues nanses de secció quadrada disposades simètricament, que sorgeixen de la part inferior del cos globular i que, tot augmentant gradualment de gruix, s'entreguen al centre de la part superior troncocònica del calze.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Sota la base: imatge cisellada del bust de la Mare de Déu amb el nen. Al voltant, inscripció: El Capítol de la Catedral de Girona ofereix en el tercer mil·leni aquest calze a Santa Maria Assumpta No hi ha marques d'argenter.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS