Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
991
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
13,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
13,5 cm
DIÀMETRE (CM)
16 x 7 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa
MATERIALS UTILITZATS
acer inoxidable, resina
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze amb la copa lleugerament exvasada i totalment llisa. Té un peu de resina de color fosc, quasi negre. No té decoració.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS