Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2620
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
MIDES
ALÇADA (CM)
20,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
20,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa i tall
MATERIALS UTILITZATS
Metall i imitació de gemma
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze de copa i base semicircular, base més gran amb decoració a base de gemmes imitades de diversos colors i creu verda amb un crismó, sobre seu decoració d’àngels trompeters al voltant dde crist i querubins al voltant de la Mare de Déu. El tronc central és trilobulat amb decoració de tres relleus: crismó, sant Jaume a cavall i sant Joan evangelista. La copa és llisa amb inscripció.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
A la base: «El Consejo superior de la A. De los jóvenes de la A C.E. A su conciliario Rvdo. D. Evaristo Feliu Soler 1943-1949». A la copa: «Ad Iesum per mariam».
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de Felisa Hernaiz (membre de la fundació de Mn. Evarist Feliu). Intermediari Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel (canonge de la Catedral de Barcelona).
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS