Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

calze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
981
CRONOLOGIA
1935
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
16,8 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
16,8 cm
DIÀMETRE (CM)
13,7 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, martellejat, daurat, fosa
MATERIALS UTILITZATS
argent
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze d'argent sobredaurat, llevat del nus. La copa, gairebé semiesfèrica i sense llavi, és tota sobredaurada i presenta un acabat exterior martellejat. Un anell enfonsat al centre i decorat amb dos registres de ziga-zagues cisellades dóna pas al nus, de forma globular, que mostra els símbols dels quatre evangelistes cisellats en argent sense daurar. Cadascun d'aquests símbols se separa dels contigus gràcies a dues fulles en relleu que, sortint de la part superior i inferior del nus, es toquen per la punta. El nus és sostingut per un peu troncocònic daurat amb una inscripció cisellada al seu terç inferior, que reposa sobre una base plana, circular, amb una vora on hi ha cisellada de nou una ziga-zaga.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Al terç inferior del peu: +HIC:EST:CALIX:NOVUM:TEST(AMENT)UM Sota la base: A Mossen Josep Oriol Clos / en el dia de missa nova /Josep Sauri Vilar i Rosa Bargallo de Sauri / 7 juliol 1935 També sota la base: Sunyer
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Orfebreria Sunyer de Barcelona
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
marca
LLOC D'EXECUCIÓ
Barcelona?
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS