Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

calze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
979
CRONOLOGIA
finals s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
20,9 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
20,9 cm
DIÀMETRE (CM)
18,7 cm (sup) / 15,2 cm (inf)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat (martellejat), fosa
MATERIALS UTILITZATS
argent, argent sobredaurat
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze compost de copa i peu, pràcticament sense tija. La copa, de forma troncocònica arrodonida, té l'interior i el llavi revestits d'argent sobredaurat; l'exterior mostra un acabat d' aspecte martellejat. El peu, d'una alçada corresponent a gairebé la meitat de l'objecte, està format per dotze làmines d'argent lleugerament bisellades als costats, més amples a la base i estrenyent-se progressivament, disposades en forma de feix o de garba. La copa es recolza en l'exvasament sobtat dels extrems superiors de les làmines.c
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
inicials GR a la cara interior d'una de les làmines del peu
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
disseny de Mn. Genís Baltrons (almenys el peu).
ESCOLA TALLER
Taller d'orfebreria Tena, Barcelona (?)
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Calze habitualment emprat en les solemnitats i misses concelebrades