Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
986
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
13,5 x 14,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
13,5 x 14,5 cm
DIÀMETRE (CM)
10,5 cm (copa) / 6,5 cm (peu)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
martellejat, fosa, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze d'argent que presenta un acabat exterior martellejat. La seva meitat superior té forma troncocònica invertida i connexta directament amb el cos, de forma globular, gairebé esfèrica. El peu és troncocònic molt aplanat, amb una vora no gaire ampla. Sota la base hi ha escut cisellat. El calze té dues nanses de secció quadrada disposades simètricament, que sorgeixen de la part inferior del cos globular i que, tot augmentant gradualment de gruix, s'entreguen al centre de la part superior troncocònica del calze.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Té punxó a la vora exterior de la copa, es tracta d'una mena de moograma que no es llegeix bé.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
A sota la base del peu escut timbrat amb capell episcopal.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS