Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caldereta de salpasser

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
992
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
caldereta de salpasser
MIDES
ALÇADA (CM)
11 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
11 cm
DIÀMETRE (CM)
23,5 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, aplacat, martellajat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Caldereta de forma circular amb llavi exvasat acabat amb una rebava o motllurta. Tota ella decorada amb un martellajat, i per la part frontal té aplacada la imatge d'una Marededéu dempeus amb el Nen als braços.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Té punxó a sota la base: "R. SUNYER + un exàgon"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Barcelona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS