Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caixeta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1423
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Caixeta
MIDES
ALÇADA (CM)
10 x 8,5cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
10 x 8,5cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Vidre i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Caixeta circular de vidre amb una tapa de metall coronada per una creu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS