Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caixa d’Eines

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2631
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
NOM DE L'OBJECTE
MIDES
ALÇADA (CM)
21,5
LLARGADA (CM)
40
AMPLADA (CM)
21,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fusta tallada
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, metalls i vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Caixa d'Eines
DESCRIPCIÓ
Caixa d'eines de fusta. Conté 43 eines.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Donació Josep Colomer
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació Josep Colomer
DATA D'INGRÉS
05/03/2021
HISTÒRIA
ÚS
L’empresa Mateu es va crear després de la guerra civil, el seu primer operari Francisco Dellié, que li deien “el maestro” . Arreglava vidres emplomats. I aquesta caixa d’eines era la seva, amb algunes eines de l'època i altres mes actuals.
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS