Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caixa de cordes o elevador

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1131
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Caixa
NOM DE L'OBJECTE
Caixa de cordes o elevador
MIDES
ALÇADA (CM)
75 x 80 x 112
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
75 x 80 x 112
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Tallat
MATERIALS UTILITZATS
Fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Eina
DESCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS