Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cadirat de cor

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1091
CRONOLOGIA
?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moble
NOM DE L'OBJECTE
Cadirat
MIDES
ALÇADA (CM)
478 x 63 x 1,01 (alçada)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
478 x 63 x 1,01 (alçada)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Escultura
MATERIALS UTILITZATS
Fusta de noguera?
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Talla
TEMA
Motius florals i geomètrics
DESCRIPCIÓ
Fragment del cor gòtic de la catedral, format per set seients, sis de l'antic cor de l'església de Sant Feliu de Girona i un de l'antic cor de la Catedral, el qual està annexat amb continuitat. La decoració es simètrica i igual a cada seient: els recolzadors presenten a la part forntal unes columnes contornejades i una voluta al centre amb motius circulars concèntrics a tres nivells, la resta d'element no presenta decoració destacada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Antic cor de l'església de Sant Feliu de Girona
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS