Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cadirat de cor

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1089
CRONOLOGIA
XVI ?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moble
NOM DE L'OBJECTE
Cadirat
MIDES
ALÇADA (CM)
369 x 65 x 1,05 (alçada)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
369 x 65 x 1,05 (alçada)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Escultura
MATERIALS UTILITZATS
Fusta de noguera
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Talla
TEMA
Motius florals i geomètrics
DESCRIPCIÓ
Fragment del cor gòtic de la catedral, format per cinc seients. Tots els seients es separen per un recolzador que en la seva part frontal està refet (es detecta per la homogeneïtat decorativa i pel tall de la fusta). Les misericòrdies, a la part inferior, presenten cadascuna un motiu geomètric piramidal diferent, destacant la quarta, que s'acompanya de dos motius florals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Antic cor de la Catedral de Girona (centre de la nau)
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Es veuen clarament parts refetes
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS