Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Brodat de l’Assumpta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
172
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
brodat
MIDES
ALÇADA (CM)
263
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
263
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peça brodada amb la representació iconogràfica central de l'Assumpció de la Mare de Déu La Verge ricament vestida i coronada es acompanyada per tres àngels a cada costat que l'envolten mentre la figura del Deu Pare l'espera per ser coronada. Aquesta escena brocada en tot detall està envolta per un ric brocat de motius floro-vegetals que de manera simètrica es van repetint omplint tota la superfície del drap. Dues franges de passamaneria amb serrell tanquen el drap tant en la part superior com la inferior
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Caldria presentar-lo més acuradament i tenir en compte l'impacte de la llum sobre el teixit.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS