Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
362
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
24 x 24 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
24 x 24 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques, cartó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, revistida amb ras de seda de color vermell granate. Marcant el contorn de la peça tres filets de cordó daurat en relleu, els quals serveixen per emmarcar gran cercle de galó-sanefa daurat en relleu que està perfilat a la vegada per dos filets daurats. Un dels quals, l'interior, dibuixa un motiu vegetal que recorda a les fulles del trèbol. Al centre creu daurada en relleu. Passamaneria de cordó granate amb fil daurats i botons i borles aglanats. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS