Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals del tern de Ginesta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
504
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
22,5 x 22,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
22,5 x 22,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó, fils d'or i plata, passamaneria, cartó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, revistida i adonada amb motiu floral, ramat agafat amb una llaçada, tot brocat d'or sobre el fons platejat.Conserva quatre borles aglanades en cadascun els extrems, i un botó per tancar-la, tot i que ha perdut la corda. El forro és de color rosat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
A perdut molta part del brocatºº daurat. Caldria guardar-la de manera més apropiada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS