Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
537
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
26,5 x 26,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26,5 x 26,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i plata, fils de seda policromats, cartó, passsamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Bossa de corporals de color morat amb ànima de cartó a l'interior. Presenta la mateixa ornamentació per les dues cares: un cordó daurat volteja la peça. Uba sanefa d'arcuacions platejades fa de marc del motiu central, un gros floró, brodat en fil dde colors (verd, taronja, beid, blanc). Conserva cordó i el botó aglanat de color beig i tres de les quatre borles aglanades que degué tenir a cada extrem. Escrit en bolígraf el número de IEC a l'interior. Forro de color beig.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Ha perdut una de les borles.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS