Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
163
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
25 x 25 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
25 x 25 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Bossa de corporals de color vermell i daurat amb ànima de cartó a l'interior. Presenta la mateixa ornamentació per les dues cares: un cordó vermell volteja la peça. Una sanefa d'arcuacions platejades fa de marc del motiu central, un gros floró, brodat en fil dde colors (verd, taronja, beid, blanc). Conserva el botó aglanat de tancament i les quatre borles aglanades a cada extrem.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller de Miguel Molero de Toledo
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria millorar presentació i sobretot controlar la il·luminació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS