Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
450
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
23,5 x 23,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
23,5 x 23,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
vellut, passamaneria, cartó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de 3 dalmàtiques, 1 casulla, 7 capes pluvials, 2 estoles, 1, collarí, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, revistida amb vellut color de granate. Passamaneria de cordó i borles de color granate als quatre extrems de la bossa i botó aglanat per tancar-la. Escrit amb llapis el número de IEC a l'interior. Forro de color lila.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Seguint la numeració de IEC del 0435 al 0450, són peces d'un mateix tern, tal i com he marcat a l'apartat de fitxes associades, però caldrà revisar-ho. En concret aquesta bossa de corporals a mi no em sembla del mateix conjunt.