Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
608
CRONOLOGIA
1897
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
bossa de corporals
MIDES
ALÇADA (CM)
24 x 24 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
24 x 24 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils de seda policromats, passamaneria, cartó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bossa de corporals que forma part del conjunt format per: 1 bossa de corporals, 1 maniple, 1 estola i 1 cobrecalze (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó i revestida amb seda de color gris i brodada amb fils de seda policromats (vermells, blancs, verds,...) que dibuixen diferents motius florals. Un cordó de passamaneria daurat la contorneja. Conserva només una de les quatre borles aglanades que ocupaven els extrems de la bossa, i dos botons allargats. dels. A dins hi ha inscripció que es llegeix malament: "Dia 2 de Decbre. de 1897..............la Dominica" ??
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte tot i que una mica desfilada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Ha perdut tres borles dels extrems.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS