Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bombarda

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1320
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
Bombarda
MIDES
ALÇADA (CM)
23x15,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
23x15,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bombarda de pedra.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS