Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bíblia gòtica de Carles V de França

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
10
CRONOLOGIA
s. XIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de documentació
NOM DE L'OBJECTE
llibre
MIDES
ALÇADA (CM)
15,5
LLARGADA (CM)
44,5
AMPLADA (CM)
15,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
miniat, cosit, relligat
MATERIALS UTILITZATS
vitela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures bíbliques: Antic i Nou Testament
DESCRIPCIÓ
Llibre manuscrit i il·luminat. Té 536 pàgines. La bíblia està escrita en lletra gòtica, en dues columnes d’escriptura al verso i dues columnes al recto. Les miniatures són d’un estil depuradíssim i ostenten, la majoria d’elles, fons d’or brunyit. El manuscrit conté al colofó la firma de l’autor i, a continuació, una nota firmada en la que consta que va pertànyer a Carles V, rei de França.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Colofó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Magister Gernardinus de Mutina (de Módena)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
convent de Sant Llucià, o de Beauvais (França)
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Biblioteca de Carles V de França
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Dalmai de Mur
DATA D'INGRÉS
1419
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1930. Enquadernada per Palahí 2000. Enquadernada per Palahí
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
BRUTAILS, A.“Biblia de Carlos V y otros manuscritos del Cabildo de Gerona”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1887, núm. XI, pàg. 112. FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Carlomagno, 1952, p. 43 GIRBAL, E. “Inventario de la Tesorería de la Catedral de Gerona formado en 1685”, dins de Revista de Gerona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1891, núm. XV pàg. 56. GIRBAL, E. “Biblia de la Catedral de Gerona”, dins de Revista de Gerona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1885, núm. IX, pàg. .353-357. PLA, J. Gerona. Historia-monumentos tradicionales-cultura. Girona: Oficina Técnica Muicipal, 1966. ACG. AC, Vol. 107, Full 18, Verso/Recto. [1 septiembre 1930] ACG. AC, Vol. 110, Full 45. [10 octubre 1946] ACG. AC, Vol. 110, Full 47. [24 octubre 1946] ACG. AC, Vol. 111, Full 22v. [4 desembre 1951] ACG. AC, Vol. 114, Full 36v. [10 abril 1968]. ACG. AC, Vol. 114, Full 40r. [1 octubre 1968].
NOTES I OBSERVACIONS
Carles V l’oferí al bisbe gironí Dalmai Mur (1415-1419), quan aquest Prelat va ser agregat als ambaixadors del Rei Alfons V per al Concili de Constanza, amb objecte de treballar per a l’extinció del cisme. Encara que Dalmai Mur va ser promogut a l’arquebisbe de Tarragona, deixà, al morir, aquesta joia bibliogràfica, al Capíscol de la Seu Gironina. 1951. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.