Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Beatus. Còdex de l’Apocalipsi

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2
CRONOLOGIA
975
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de documentació
NOM DE L'OBJECTE
beatus
MIDES
ALÇADA (CM)
7,5
LLARGADA (CM)
43
AMPLADA (CM)
7,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
miniat, cosit, relligat
MATERIALS UTILITZATS
vitela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Llibre manuscrit i il·luminat, consta de 284 folis escrits en escriptura visigòtica a dues columnes i 114 miniatures. El nucli principal són els dotze capítols (o llibres) que constitueixen el comentari de Beat de Liébana a l’Apocalipsi de Sant Joan de finals del segle VIII. Conté escrits d’altres autors esmentats al començament de l’obra com Ticoni (c. 385), Isidor (especialment en les seves conegudes Etimologies), Agustí, Gregori Magne o Gregori d’Elvira, dels quals en ocasions inclou breus textos sencers. Conté cent vint imatges, la majoria de foli sencer i d’altres de doble pàgina, totes elles miniatures d'estil mossàrab i colors vius, que ofereixen tota una constel·lació de figures sagrades i mítiques en escenaris plens de fantasia. Comença amb una imatge que no apareix a cap altre manuscrit d’aquest tipus: una Creu, una representació de Crist en majestat envoltat dels evangelistes i una bulliciosa composició concèntrica en la qual s’han representat els camins del cel.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Escrit per Emeterius i il·lustrat per Ende
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per estil
LLOC D'EXECUCIÓ
Scriptorium del Monestir de Tàbara (Zamora)
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Monestir de Tàbara (Zamora)
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació a la biblioteca
FONT D'INGRÉS
Cabiscol Joan
DATA D'INGRÉS
1078
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1927. Restauració i enquadrenació per Pibernat
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
ALBERCH, R.; CLARA, J. i ROURA, G. El Gironès, La Selva, La Garrotxa. Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 3. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A., 1981. ÁLVAREZ, R. “La Iconografía musical de los Beatos de los siglos X y XI y su procedencia”, dins Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1993. BASTARDES, R. (Dir.) Guía de Museos de Cataluña. Barcelona: Ediciones Península, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. BERGA, M. Girona. Girona: Ajuntament de Girona, 1997. BOHIGAS, P. “A Propósito de la edición facsimil del códice gerundense del Comentario al Apocalipsis de Beato”, dins d’Annals, vol. 17, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1964, p. 441-448. CARBONELL, E. L’ornamentació en la pintura romànica catalana. Col. De materials, vol. 2. Barcelona: Artestudi edicions, 1981. CID, C. “A propósito de una miniatura del "Beato" de Girona, la serie de la zorra y el gallo”, dins d’Annals, vol. 33, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1994, p. 237-260. CID, C. “El caballero y la serpiente. Iconografia y origen remotos de una miniatura singular del "Beato" de Girona” dins d’Annals, vol. 30, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1988, p. 99-139. CID, C. “La miniatura de la apertura del Quinto Sello en el Beato de Girona. Estudio comparativo de la serie de los Códices“, dins d’Annals, vol. 27, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1984, p. 37-86. CID, C. i VIGIL, I. “El «Beato» de la Biblioteca Nacional de Turín, copia románica catalana del «Beato» mozárabe leonés de la Catedral de Girona”, dins d’Annals, vol. 17, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1964, p. 163-330. CALZADA, J. Catedral de Gerona. Barcelona: Escudo de Oro, 1979, p. 6-8. CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. 3ª ed., col. Quaderns de les Sivelles. Girona: CCG Edicions, 2004. p.29. CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. Col. Històries locals, núm. 1, Sant Cugat del Vallès: Edicions Del Pèl, 1983. p.39. D’AVEZAC. “El Mapa mundi del siglo VIII de San Beato de Liébana”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1888, núm. XII, pàg. 97. DALMASSES, N. L’orfebreria. Col. Conèixer Catalunya, vol. 2. Barcelona: Dopesa, 1979. FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Carlomagno, 1952, p. 42-43 MIQUEL, M. i SALA, M. (Ed.) L’Islam i Catalunya. Barcelona: Institut Català de la Mediterrània, Lundwerg Editores, S.A. i Museu d’Història de Catalunya, 1998 IBARBURU, M.E., "Beatus de Girona (Cat. Gir. Ms. 7)", Catalunya Romànic, vol. XVIII, p. 165-183 CID, C. I VIGIL, I. .“Las miniaturas que faltan en el Beato de Gerona”, dins Revista de Girona, Girona: Tallers Gràfics Dalmau Carles, Pla, SA, 1962, pàg. 42-58. CHURRUCA, M. Influjo oriental en los temas iconográficos de la miniatura, siglos X al XIII. Madrid: Espasa-Calpe, 1939. MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p. 29-30. NEUSS, W. Die Apocalypse des Hl. Johannes in der altspanische Biel-Illustration, vols. I-II. Münster, 1931. NORDSTRÔM, K.O. “Text and Myth in some Beatus miniatures”, II, dins Cahiers Archéologiques, 1977, p. 120. PIJOAN, J. (Dir.) Summa Artis. Historia General del Arte. Madrid: Espasa-Calpe, 1984. Vol. XXII, p.35-46. VVAA. Beati in Apocalypsin libri duodecim, Codex Gerundensis... 2 vol. Madrid, 1975. VVAA. Sancti Beati a Liebana in Apocalypsin Codex Gerundensis, vol. I-II. Olten: Urs Graf, 1962 NADAL, J. et al. La Catedral de Girona. Una interpretació. Barcelona: Ajuntament de Girona i Lunwerg editores, 2002. p. 169. ORRIOLS, A. Girona a l’abast, IX. Bell-lloc del Pla. Girona, 2005. p.169-189. PLA, J.M. “Las palmeras y el «Beato» de nuestra Catedral”. Revista de Girona, n. 79 (segon trimestre de 1977) pàgs.133-142. PLA, J. Mª. “Las palmeras y el <> de nuestra Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Tallers Gràfics Dalmau Carles, Pla, SA, Any XXIII, Segon trimestre 1977, núm. 79, pàg. 133. ROURA, G. “L'escriptorium de la catedral de Girona”, dins d’Annals, vol.45, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 2004, p.59-68. VIÑAS, F. “El ajedrez y un códice de la Catedral de Gerona”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1876, núm. III, pàg. 85. VVAA. Le Savetage du Patrimoine Historique et Artistique de la Catalogne. París: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. YARZA, J. “Iconografía del Beatus de Girona”, dins BOSCH, R. i FÀBREGA, X.(ed) Girona a l’abast I, II i III. Girona: Bell-lloc del Pla i Caixa d’Estalvis i Pensins de Barcelona, 1990. ACG. AC, Vol. 95, Full 502. [7 novembre 1887] ACG. AC, Vol. 95, Full 512. [22 febrer 1888] ACG. AC, Vol. 95, Full 513. [23 febrer 1888] ACG. AC, Vol. 96, Full 25. [1 octubre 1892] ACG. AC, Vol. 96-A, Full 20. [1 octubre 1892] ACG. AC, Vol. 101, Full 12. [9 juny 1907]. ACG. AC, Vol. 101, Full 79. [20 agost 1908]. ACG. AC, Vol. 103, Full 36. [15 novembre 1913]. ACG. AC, Vol. 104, Full 10. [16 juliol 1917]. ACG. AC, Vol. 104, Full 15. [15 setembre 1917]. ACG. AC, Vol. 105, Full 36. [10 març 1923]. ACG. AC, Vol. 105, Full 75. [1 març 1924]. ACG. AC, Vol. 105, Full 81. [28 abril 1924]. ACG. AC, Vol. 105, Full 84. [21 maig 1924]. ACG. AC, Vol. 105, Full 91. [16 agost 1924]. ACG. AC, Vol. 105, Full 97. [20 març 1939] ACG. AC, Vol. 105, Full 107. [4 maig 1939] ACG. AC, Vol. 105, Full 110. [4 juny1939] ACG. AC, Vol. 106, Full 70. [1 agost 1927] ACG. AC, Vol. 106, Full 102. [2 gener 1929] ACG. AC, Vol. 106, Full 121. [1 octubre 1929] ACG. AC, Vol. 106, Full 112. [14 maig 1929] ACG. AC, Vol. 106, Full 126. [2 desembre 1929] ACG. AC, Vol. 107, Full 1. [2 gener 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 1. [7 gener 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 2. [12 gener 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 17. [1 agost 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 19. [1 setembre 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 20. [6 octubre 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 15. [1 juliol 1930] ACG. AC, Vol. 108, Full 57. [1939] ACG. AC, Vol. 110, Full 45. [10 octubre 1946] ACG. AC, Vol. 110, Full 47. [24 octubre 1946] ACG. AC, Vol. 110, Full 148. [4 novembre 1947] ACG. AC, Vol. 110, Full 240. [5 març 1949] ACG. AC, Vol. 110, Full 315. [3 novembre 1950] ACG. AC, Vol. 110, Full 319. [1 desembre 1950] ACG. AC, Vol. 110, Full 324. [9 desembre 1950] ACG. AC, Vol. 110, Full 325. [15 desembre 1950] ACG. AC, Vol. 111, Full 1v. [2 gener 1951] ACG. AC, Vol. 111, Full 2v. [18 gener 1951] ACG. AC, Vol. 111, Full 2r. [3 febrer 1951] ACG. AC, Vol. 111, Full 22v. [4 desembre 1951] ACG. AC, Vol. 111, Full 38r. [10 juny 1952] ACG. AC, Vol. 111, Full 41v. [2 setembre 1952] ACG. AC, Vol. 111, Full 42v. [11 setembre 1952] ACG. AC, Vol. 111, Full 44r. [8 octubre 1952] ACG. AC, Vol. 111, Full 57v. [3 febrer 1953] ACG. AC, Vol. 111, Full 67r. [7 maig 1953] ACG. AC, Vol. 111, Full 75v. [1 juliol 1953] ACG. AC, Vol. 112, Full 44. [23 juliol 1956] Beatus ACG. AC, Vol. 112, Full 58. [3 novembre 1956] Beatus ACG. AC, Vol. 112, Full 70. [1 març 1957] Beatus ACG. AC, Vol. 112, Full 121. [1 febrer 1958] Beatus foto ACG. AC, Vol. 112, Full 136. [16 abril 1958]. Beatus ACG. AC, Vol. 112, Full 137. [21 abril 1958]. Beatuis Tapiz Creación ACG. AC, Vol. 112, Full 206. [2 setembre 1959] ACG. AC, Vol. 112, Full 216. [16 novembre 1959] ACG. AC, Vol. 112, Full 225. [20 abril 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 229. [1 juny 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 229., [1 juny 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 231. [1 juny 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 232. [1 juliol 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 233. [18 juliol 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 234. [18 juliol 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 235. [2 setembre 1960] ACG. AC, Vol. 112, Full 237. [9 setembre 1960] ACG. AC, Vol. 113, Full 1v. [2 gener 1961] ACG. AC, Vol. 113, Full 4v. [8 abril 1961] ACG. AC, Vol. 113, Full 5v. [2 maig 1961] ACG. AC, Vol. 113, Full 8v. [1 juliol 1961] ACG. AC, Vol. 113, Full 17v. [2 gener 1962] ACG. AC, Vol. 113, Full 20v. [10 febrer 1962] ACG. AC, Vol. 113, Full 21v. [1 març 1962] ACG. AC, Vol. 113, Full 24v. [1 juny 1962] ACG. AC, Vol. 113, Full 26v. [2 juliol 1962] ACG. AC, Vol. 113, Full 34v. [27 febrer 1963] ACG. AC, Vol. 113, Full 45r. [21 gener 1964] ACG. AC, Vol. 113, Full 46v. [1 febrer 1964] ACG. AC, Vol. 113, Full 51r. [2 abril 1964] ACG. AC, Vol.113, Full 83. [17 agost 1914] ACG. AC, Vol. 113, Full 90. [15 octubre 1914] ACG. AC, Vol. 113, Full 122. [1 setembre 1915] ACG. AC, Vol. 113, Full 153. [15 juny 1916] ACG. AC, Vol. 114, Full 3v. [1 febrer 1966] ACG. AC, Vol. 114, Full 10r. [1juny 1966] ACG. AC, Vol. 114, Full 46v. [1 maig 1968] ACG. AC, Vol. 114, Full 47r. [2 juny 1969] ACG. AC, Vol. 115, Full 4v. [1 maig 1971] ACG. AC, Vol. 115, Full 5v. [1 juny 1971] ACG. AC, Vol. 115, Full 26r. [17 abril 1973] ACG. AC, Vol. 115, Full 33v. [2 gener 1974] ACG. AC, Vol. 115, Full 38v. [3 juliol 1974] ACG. AC, Vol. 115, Full 55r. [2 gener 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 60v. [11 gener 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 62r. [8 febrer 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 63v. [8 febrer 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 65v. [8 febrer 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 67v. [5 març 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 71r. [25 març 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 72v. [25 març 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 73v. [5 maig 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 74v. [3 juny 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 75r. [3 juny 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 75r. [3 juny 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 76v. [1 juliol 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 77r. [5 setembre 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 77r. [5 setembre 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 78r. [22 setembre 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 80r. [2 octubre 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 80r. [2 octubre 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 81v. [2 octubre 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 84v. [2 novembre 1975] ACG. AC, Vol. 115, Full 85r. [1 desembre 1975] ACG. AC, Vol.115, Full 86v. [1 desembre 1975) WILLIAMS, JOHN. "Los Beatos ilustrados en la España medieval". Valladolid: Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo", 2020. CAMÓN, J. El Beato de Gerona. Goya Revista de Arte, Número 28, Madrid, pàgs. 71-81 CARBONELL i ESTELLER, E. (1975) En el milenario del Beato de Girona. Artes Plásticas, núm. 3, pàgs. 13-16 VIDAL, S.(comissari), Las artes del metal en Al-Ándalus. Alvaro Soler del Campo «El armamento andalusí» pàg. 57-61, P&M, Madrid, 2019 WILLIAMS, J. Los Beatos Ilustrados en la España Medieval, Centro de Estudios Benaventanos, Benavente, 2020, pàgs. 109-112 AVENOZA, G i d’altres (Ed.) La producción del libro en la Edad Media. Una visión interdisciplinar, Cimapress/ Silex, Madrid, 2019, pàg. 21, 144, 145 ESPAÑOL, F. La vera creu d’Anglesola i els Pelegrinatges de Catalunya a Terra Santa, Museu Diocesà de Solsona, 2015, pàg. 24-27 REGUERAS, F (Coord.). Los beatos Medievales. Una herencia compartida, Centro de Estudios Benaventanos, Benavente, 2018 BARRACHINA, J. (Coord.) Thesaurus, estudis. Fundació Caixa de Pensions, Barcelona 1986, pàg. 29, 30. BARRACHINA, J. (Coord.), Thesaurus, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, 1985, pàg.167 FIGUEROLA i ROTGER, P. J. (Coord.). Millenium. Història i Art de l’Església Catalana, Generalitat de Catlunya, Barcelona 1989, pàgs. 124-125 KESSLER, H.L. (2015), Imagen, objeto y geometría en relieve de la Maiestas de Saint-Guilhem-le-Désert, Románico. Revista de Arte, Núm 20, Guipúzcoa, pàg. 13-15 WILLIAMS, J. El Scriptorium de Tábara cuna del nacimiento de los Beatos, Ayntamiento de Tabara, 2011 REGUERAS, F. i GARCÍA, F. Scriptorium. Tábara visigoga y mozárabe, Ayuntamiento de Tábara, 2001 NOGUERA, A. El Crist romànic en les terres de Girona, Fundació Caixa de Girona, 2005, pàg. 71-73 Miquel, Marina i Sala, Margarida (Coord.) L’islam i Catalunya, Lunwerg, Barcelona,1998, pàg. 65 PORTELA, F. i d’altres autors. Tesoros artísticos de España, Selecciones del Reader’s Digest, Madrid, 1972, pàgs. 294-296 AINAUD, J.i d’altres autors. Catalunya Medieval, Lunwerg, Barcelona , 1992, pàgs. 84-85 ROJAS, J.M. «El tesoro de Guarrazar» Historia, National Geographic, núm. 197, RBA, pàg. 75
NOTES I OBSERVACIONS
Conté 120 imatges, la majoria de foli sencer o de doble pàgina. Existeix una còpia del s.XII realitzada en escriptoris del nord-est català i conservada a la Biblioteca Nazionale de Torí (ms. I.II.1). la lletra visigòtica de l’exemplar del 975 es converteix en carolina a la versió romànica. 1938. És traslladat a un dipòsit rural amb d’altres obres 1950. Permís de publicació 1951. Publicació de peces del tresor 1953. Petició del Departament d’Arxius per al seu retorn i retornat 1975. TVE filma un reportatge sobre el Beatus a Madrid S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.