Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Beat Dalmau Moner

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
237
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
250
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
250
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació de Beat Dalmau Moner amb ornaments sagrats en actitud d’adorar l’Eucaristia representada dins de l’expositor, sobre un altar de dos nivells; dues veles flanquegen el Sant Sagrament. Un àngel de dimensions humanes, amb túnica blava i mantell vermell, descendeix des de la part superior dreta de l’habitació i li mostra el Misteri. El sant està agenollat davant de l’altar sobre una catifa amb motius ornamentals no figuratius resseguits per una vora de perfil rectangular. A la zona inferior dreta de la composició, sobre una taula s’hi observen una gerra i dues copes daurades.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella de sant Josep (II)", Informe, Diari de Girona, 12 d'abril de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.