Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Barret

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2436
CRONOLOGIA
2ona meitat s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Barret
MIDES
ALÇADA (CM)
9x31x28,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
9x31x28,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Cartró i teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Feltre, cuir, sintètic
TEMA
DESCRIPCIÓ
Barret color negre, circular, decorat amb tres borles negres a cada banda i folre vermell l’interior
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
SCG
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Falcó. Girona
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Etiqueta
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació del Mossèn Salvador Coll
DATA D'INGRÉS
44375
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
A dins: bitllet d’autobús del 1957 i un altre paper amb el recorregut de l’autobús.