Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Baldaquí de plata

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
224
CRONOLOGIA
ca. 1325
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
baldaquí
MIDES
ALÇADA (CM)
3,70 x 2,80 m
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
3,70 x 2,80 m
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, soldat, clavat, incís
MATERIALS UTILITZATS
plata, fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escenes bíbliques, hagiogràfiques i retrat
DESCRIPCIÓ
Baldaquí en forma de vela de vaixell que s'encorba cap amunt i que es recolza sobre quatre pilars hexagonals de fusta, xapats amb una fina làmina de plata ornamentada amb repetits motius fitomòrfics. L'alçada dels pilars ha sofert diverses alteracions al llarg del temps, essent els posteriors més curts amb la finalitat de poder contemplar les escenes que de la coberta, on es desenvolupa la iconografia de la visió de la Cort Celestial. Les imatges que decoren el baldaquí apareixen sota arcades i s'apleguen, disposades en tres frisos, dins quatre triangles formats per les dues diagonals que travesen de cap a cap l'intradós del baldaquí. Àngels, profetes, sants i santes, màrtirs, bisbes, reis i personatges de totes les classes i condicions comparteixen el benestar etern. Al centre, dins una motllura mixtilínia que simula una clau de volta, s'hi troba l'escena de la Coronació de la Verge sobre un fons d'estrelles. L'autor del baldaquí resta encara en l'anonimat. Per comparacions estilístiques amb el retaule de plata de la mateixa catedral, permeten situar l'acabament a l'entorn l'any 1325, exceptuant l'escena d'Arnau de Soler davant Sant Pere a les portes del Paradís. Aquesta de mides més grans, correspon a una data posterior, quan es portà a terme una des les reformes del baldaquí, la qual abastà també la decoració dels quatre pilars amb motius vegetals i penjolls de raïms que, d'altra banda, són idèntics a l'ornamentació de la creu de Vilabertran.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
atribuït al Mestre Bartomeu amb intervenció posterior de Pere Berneç
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per relació i per font, respectivament
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
Arnau Soler i Guillem Gaufred
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1888. Neteja 1922. Muntatge 1939. Retorna demuntat de París i ha de se muntat de nou
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-ARAGÓ, N.-J. “El Tapís i el baldaquí”, dins Revista de Girona, Girona: Tallers Gràfics Dalmau Carles, Pla, SA, Any XL , Maig-juny 1994, núm.164, pàg. 6. -BASTARDES, R. (DIR.) Guía de museos de Cataluña. Barcelona: ediciones Península, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. -CALZADA, J., Catedral de Gerona, Ed. Escudo de Oro, Barcelona, 1979, p. 39 -DALMASSES, N. L’orfebreria. Col. Conèixer Catalunya, vol. 2. Barcelona: Dopesa, 1979. -DALMASES, N., Orfebreira Catalana Medieval: Barcelona 1300-1500, Barcelona, 1992, pp. 81-86 -FOLCH, J. (Com.) L’Art Catalan, dv. Xe- av. Xve. Siècle. Jeu de Paume des Tuileries, Mars-Avril, 1937. París: 1937. -FREIXAS, P. L'art gòtic a Girona. Segles XIII I XV. Institut d'Estudis Gironins, Girona, 1983 P. 232 -GIRBAL, E.“El baldaquino del altar mayor de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial, 1888, núm. XII, pàg. 65. -VVAA. Imatges de la Catedral de Girona. Foto Lux. Col. Girona en imatges, núm. 8. Ajuntament de Girona: Girona, 1991. -VVAA. Le Savetage du Patrimoine Historique et Artistique de la Catalogne. París: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. ament de Cultura, 1999. -ACG. AC, Vol. 95, Full 511. [16 febrer 1888] -ACG. AC, Vol. 105, Full 19. [15 setembre 1922]. -ACG. AC, Vol. 105, Full 51. [2 juliol 1923]. -ACG. AC, Vol. 105, Full 97. [20 març 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 107. [4 maig 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 110. [4 juny1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 120. [2 octubre 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 122. [3 novembre 1939] ACG. AC, Vol. 108, Full 56. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 76. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 81. [1939] -ACG. AC, Vol. 109, Full 35. [18 juny 1941] -ACG. AC, Vol. 109, Full 35. [18 juny 1941] -ACG. AC, Vol. 109, Full 41. [2 setembre 1943] -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p. 122 i 127 -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XI, p. 96-99. -ESPAÑOL, F. EL ESCENARIO LITÚRGICO DE LA CATEDRAL DE GIRONA (.XI-XIV), DINS HORTUS ARTUM MEDIEVALIUM. VOL.11, 1.368 (2005), ZAGREB-MOTOVUN, CROÀCIA. P.221-227. -MOLINA, J. Arnau de Montrodon y la Catedral de Sant Carlomagno. Sobre la imagen y el culto al emperador carolingio en Gerona, dins Anuario de Estudios Medievales, 34/1 (2004).
NOTES I OBSERVACIONS
Enllaça amb la decoració del retaule de la Seu i de la Creu de Vilabertran L'escena d'Arnau de Soler davant Sant Pere a les portes del Paradís és de mides més grans, correspon a una data posterior, quan es portà a terme una des les reformes del baldaquí, la qual abastà també la decoració dels quatre pilars amb motius vegetals i penjolls de raïms. L’alçada de les columnes fou retocada en diverses ocasions, fent que les columnes posteriors esdevinguessin més curtes i permetessin observar millor la vela. La base de les quatre columnesinicialment era de jaspi. La fusta original va ser canviada el 1701. El bladaquí va ser totalment desmuntat durant la Guerra Civil. 1939. Inventari de Béns no retornats de l’exposició a París. 1939. Petició a Burgos per tal que els objectes enviats a París els siguin retornats 1939 Es col•loca a l’Altar Major. 1941. El Sr. Sunyer, joier de Barcelona, el demana per a fer-ne una reproducció idèntica per a la Col•legiata de Roncesvalles. La còpia s’acaba el 1943. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.